Close

Ultimate Fitness Group Privacy Shield-meddelelse

Ultimate Fitness Group, LLC d/b/a Orangetheory® Fitness ("Ultimate", "vi", "os" eller "vores") overholder EU-U.S. og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger, der er indhentet fra Den Europæiske Unions ("EU") medlemsstater og Schweiz og overført til USA. Ultimate har certificeret, at dets behandling af personlige oplysninger fra EU-medlemslande og Schweiz er i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne om meddelelse, valg, ansvarlighed for videre overførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og regres, håndhævelse og ansvar ("principperne"). Du kan se vores certificering på https://www.privacyshield.gov/list. Ultimate er underlagt Federal Trade Commissions undersøgelses- og håndhævelsesmyndighed.

Ud over de rettigheder, der gives under Privacy Shield, kan personer i EU have yderligere rettigheder i henhold til EU's privatlivslovgivning. Se venligst vores privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

Oplysninger, vi behandler. Vi indsamler oplysninger fra og om enkeltpersoner i EU og Schweiz i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne. Som nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger, vi indsamler om dig i vores privatlivspolitik, indsamler vi følgende kategorier af oplysninger: navn, demografiske oplysninger og kontaktoplysninger; kontaktoplysninger i nødsituationer; købs- og betalingsoplysninger; foretrukne studier, træningsoplysninger og træningsmål; og oplysninger om brug af vores websteder og mobilapplikationer.

Vi behandler disse oplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnittet Sådan bruger vi dine oplysninger eller i vores privatlivspolitik, herunder:

  • at levere og forbedre vores tjenester;
  • til kundeserviceformål;
  • til markedsføringsformål;
  • til forsknings- og analyseformål;
  • at udvikle vores franchiseprogram; og
  • at gøre det muligt for vores franchisetagere at levere tjenester til dig i deres uafhængigt ejede og drevne studier.

For mere information om, hvordan vi behandler personlige oplysninger, se venligst vores privatlivspolitik.

Adgang til personlige oplysninger. Privacy Shield-principperne giver personer i EU og Schweiz, hvis personlige oplysninger vi behandler, ret til at få adgang til deres personlige oplysninger for at gennemgå, rette, ændre eller slette oplysninger, der behandles i henhold til principperne. Personer i EU og Schweiz, der gerne vil have adgang til deres personlige oplysninger, kan logge ind på deres Orangetheory-konto for at opdatere eller rette deres personlige oplysninger eller kontakte os på privacy@orangetheoryfitness.com. For oplysninger om de rettigheder, der er tilgængelige for enkeltpersoner i EU i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning, se venligst vores privatlivspolitik.

Overførsler til tredjeparter. Som beskrevet i afsnittet Sådan deler vi dine oplysninger i vores privatlivspolitik, overfører vi personlige oplysninger fra EU og Schweiz til tredjeparter, herunder vores franchisetagere og serviceudbydere. Vi kræver kontraktligt, at tredjeparter, som vi overfører personlige oplysninger til, yder det samme beskyttelsesniveau som principperne. Ultimate forbliver ansvarlig for de personlige oplysninger, vi modtager og overfører til tredjeparter under Privacy Shield. I overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser kan vi også overføre personlige oplysninger til offentlige myndigheder med henblik på retshåndhævelse eller national sikkerhed efter en lovlig anmodning.

Som beskrevet i vores privatlivspolitik overfører vi personlige oplysninger til vores franchisetagere til deres eget brug, herunder oplysninger om din interesse i et bestemt studie, dit medlemskab, dine købte og planlagte hold, og så du kan træne i et franchiseejet studie. I overensstemmelse med principperne kan enkeltpersoner fravælge overførsler, hvor deres personlige oplysninger bruges til en tredjeparts eget brug. Bemærk dog, at hvis du fravælger denne type overførsel, kan vi og vores franchisetagere muligvis ikke levere tjenester til dig; for eksempel kan vi ikke fortælle et studie, at du er medlem af Orangetheory, eller at du har købt træning online. For at udøve din ret til fravalg bedes du kontakte privacy@orangetheoryfitness.com.

Kontakt os, klager og tvistbilæggelse. Personer fra EU og Schweiz, der har spørgsmål eller klager over, hvordan vi behandler deres personlige oplysninger, kan kontakte os på privacy@orangetheoryfitness.com. Vi vil arbejde på at løse dit problem så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder ikke senere end 45 dage efter modtagelsen.

Hvis du ikke er i stand til at løse problemet direkte med os, kan du gratis indgive en klage til vores uafhængige udbyder af tvistbilæggelse, International Centre for Dispute Resolution - American Arbitration Association (ICDR-AAA), der ligger i USA. For mere information om ICDR/AAA's tvistbilæggelsesproces eller for at indgive en klage, besøg venligst http://go.adr.org/privacyshield.html.

Personer i EU og Schweiz kan også indsende klager via deres lokale databeskyttelsesmyndighed (DPA). Vi vil samarbejde med handelsministeriet om at løse eventuelle klager, der fremsendes af en DPA. Endelig, hvis vi ikke er i stand til at løse eventuelle klager gennem nogen af ovenstående metoder, kan personer fra EU og Schweiz påberåbe sig bindende voldgift i overensstemmelse med Privacy Shield Framework.