i!ii
Tilbage til navigation
Overlay

Meddelelse om Ultimate Fitness Group beskyttelse af persondata

Ultimate Fitness Group, LLC d/b/a Orangetheory® Fitness (“Ultimate,” “vi,” “os,” eller “vores”) overholder rammeaftalen mellem EU, USA og Schweiz – kaldet USA Privacy Shield-rammeaftalen – som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger indhentet fra EU-medlemslande (“EU”) og Schweiz og overført til USA. Ultimate har certificeret, at deres behandling af personoplysninger fra EU-medlemslande og Schweiz er i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne for meddelelse, valg, ansvar for videre overførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og regres, håndhævelse og ansvar (“principperne”). Du kan se vores certificering på https://www.privacyshield.gov/list. Ultimate er underlagt den føderale handelskommissions efterforsknings- og håndhævelsesmyndighed.

Ud over de rettigheder, der gives i henhold til Privacy Shield, kan EU-personer have yderligere rettigheder i henhold til EUs databeskyttelseslovgivning. Se vores Privatlivspolitik for yderligere oplysninger.

Oplysninger, som vi behandler. Vi indsamler oplysninger fra og om enkeltpersoner i EU og Schweiz i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne. Som beskrevet mere detaljeret i afsnittet “Oplysninger, som vi indsamler om dig” i vores privatlivspolitik indsamler vi følgende kategorier af oplysninger: Navn, demografiske oplysninger og kontaktoplysninger, kontaktoplysninger i nødstilfælde, købs- og betalingsoplysninger, foretrukne studios, workoutoplysninger og motionsmål samt oplysninger om brug af vores websteder og mobilapplikationer.

Vi behandler disse oplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnittet “Sådan bruger vi dine oplysninger” eller i vores privatlivspolitik, herunder:

  • Til at levere og forbedre vores tjenester
  • Til kundeserviceformål
  • Til markedsføringsformål
  • Til forsknings- og analyseformål
  • Til at udvikle vores franchiseprogram
  • For at gøre det muligt for vores franchisetagere at levere tjenester til dig i deres uafhængigt ejede og drevne studier.

For flere oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Adgang til personoplysninger. Privacy Shield-principperne giver enkeltpersoner i EU og Schweiz, hvis personoplysninger vi behandler, ret til at få adgang til deres personoplysninger for at gennemgå, rette, ændre eller slette oplysninger, der behandles i henhold til principperne. Personer fra EU og Schweiz, som ønsker at få adgang til deres personoplysninger, kan logge ind på deres Orangetheory-konto for at opdatere eller rette deres personoplysninger eller kontakte os på privacy@orangetheoryfitness.com. For oplysninger om de rettigheder, der er tilgængelige for EU-borgere i henhold til EUs generelle forordning om databeskyttelse, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Overførsler til tredjeparter. Som beskrevet i afsnittet, “Sådan deler vi dine oplysninger” i vores privatlivspolitik, overfører vi personoplysninger fra EU og Schweiz til tredjeparter, herunder vores franchisetagere og tjenesteudbydere. Vi kræver kontraktmæssigt, at tredjeparter, til hvilke vi overfører personoplysninger, yder det samme beskyttelsesniveau som principperne. Ultimate forbliver ansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager og overfører til tredjeparter, i henhold til Privacy Shield. I overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser kan vi også, underlagt en lovlig anmodning, overføre personoplysninger til offentlige myndigheder med henblik på retshåndhævelse eller nationale sikkerhedsformål.

Som beskrevet i vores privatlivspolitik overfører vi personoplysninger til vores franchisetagere til deres egne anvendelser, herunder oplysninger om din interesse i et bestemt studio, dit medlemskab, dine købte og planlagte timer, og dermed kan du træne i et studio, der ejes af en franchisetager. I overensstemmelse med principperne kan enkeltpersoner fravælge overførsler, hvor deres personoplysninger bruges til en tredjeparts egen brug. Bemærk dog, at hvis du fravælger denne type overførsel, vil vi og vores franchisetagere muligvis ikke kunne levere tjenester til dig. Vi kan for eksempel ikke fortælle et studio, at du er et Orangetheory-medlem, eller at du har købt workouts online. For at udøve din ret til fravalg bedes du skrive til privacy@orangetheoryfitness.com.

Kontakt os, klager og tvistbilæggelse. Personer fra EU og Schweiz, der har spørgsmål eller klager over, hvordan vi behandler deres personoplysninger, kan kontakte os på privacy@orangetheoryfitness.com. Vi bestræber os på at løse dit problem så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 45 dage efter modtagelsen.

Hvis du ikke er i stand til at løse problemet direkte hos os, kan du indgive en klage til vores uafhængige tvistbilæggelsesudbyder, International Centre for Dispute Resolution – American Arbitration Association (ICDR-AAA), som er beliggende i USA. For yderligere oplysninger om ICDR/AAAs proces til løsning af tvister, eller for at indgive en klage, bedes du besøge http://go.adr.org/privacyshield.html.

Personer fra EU og Schweiz kan også indsende klager gennem deres lokale databeskyttelsesmyndighed (DPA). Vi vil samarbejde med det amerikanske handelsministerium om at løse eventuelle klager, der videresendes af en databehandlingsmyndighed. Hvis vi slutteligt ikke er i stand til at løse eventuelle klager gennem nogen af de ovenstående metoder, kan EU- og schweiziske enkeltpersoner påberåbe sig bindende voldgift i overensstemmelse med Privacy Shield-rammeaftalen.